برگزاری کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران معماری و شهر سازی با رویکرد ایرات اسلامی


برگزاری کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران معماری و شهر سازی با رویکرد ایرات اسلامی 

تاریخ برگزاری همایش 25 آبان ماه 1396

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات 15 مهرماه 1396

(جهت دانلود پوستر همایش کلیک نمایید)