اطلاعیه


***اطلاعیه***

.

به استحضار دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی ورودی 93 دانشکده انرژی دانشگاه می رساند؛ در صورت تمایل به حضور در کمیته اجرایی برگزاری جشن فارغ التحصیلی، خواهشمند است؛ حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 جهت ثبت نام و تشکیل کارگروه به آموزش دانشکده انرژی (آقای آزاد بخت) مراجعه نمایند.