اطلاعیه آموزشی


***اطلاعیه***

.

به استحضار دانشجویان رشته های مهندسی برق، شیمی و مکانیک می رساند؛ که علاوه بر 15 درصد برتر اول، 10 درصد بعدی یعنی 15 تا 25 درصد این رشته ها می توانند تا تاریخ 97/3/30 تقاضای خود را جهت پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در صفحه اصلی سایت دانشگاه قسمت پذیرش استعداد های درخشان ثبت نمایند.

.

گفتنی است؛ متقاضیان می بایستی پس از 6 نیمسال تحصیلی با گذراندن سه چهارم واحد درسی به لحاظ میانگین کل جزء 25 درصد برتر اول دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر طی 8 نیمسال فارغ التحصیل شوند.