اطلاعیه


***اطلاعیه***

.

به استحضار دانشجویان ورودی 93 دانشگاه که امسال فارغ التحصیل می شوند، می رساند؛ با توجه به موافقت اکثریت اعضاء در خصوص  برگزاری جشن فارغ التحصیلی در تاریخ 17 و 18 شهریور ماه 1397، چنانچه شما عزیزان قصد شرکت در این مراسم را دارید، خواهشمند است؛  از روز شنبه مورخ 97/4/2 لغایت چهارشنبه مورخ 97/4/6 جهت ثبت نام به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه فرمایید.