اطلاعیه آموزش


***اطلاعیه آموزش دانشگاه***

.

قابل توجه دانشجوياني كه كارآموزي را در نيروگاه برق بيستون اخذ نموده اند:

(جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید)

(اسامي دانشجويان شركت مديريت توليد برق بيستون)