اطلاعیه آموزش


***اطلاعیه***

.

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در جلسات آزمون نیمسال دوم 97-96 مرتکب تخلف آموزشی شده اند، می رساند؛ جهت تسریع در انجام امور مربوط به رسیدگی به تخلفات مذکور، از روز دوشنبه مورخ 97/04/11 به حوزه معاونت دانشجویی (اتاق 7) واقع در ساختمان اداری دانشگاه مراجعه نمایید.