اطلاعیه آموزش


***اطلاعیه***

.

آغاز پيش ثبت نام نيمسال اول 97-98

.

به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند به منظور انجام پيش ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 97-98 بايد از تاريخ 97/4/23 لغايت 97/4/31 به سيستم گلستان، ثبت نام مقدماتي مراجعه نمايند. گفتنی است؛ كسانيكه پيش ثبت نام انجام ندهند در زمان انتخاب واحد، تنها در روز آخر مهلت تعيين شده مجاز به انتخاب خواهند بود .