انتخاب عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه به عنوان داور برتر سال 2017 و 2018 در چندین مجله از انتشارات الزویر


به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر مهدی بحیرایی، عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی کرمانشاه، به عنوان داور برتر سال 2017 و 2018 در چندین مجله از انتشارات الزویر انتخاب شد. ایشان در سال­ های 2017 و 2018 موفق به دریافت 13 تقدیرنامه با عنوان outstanding reviewer از مجلات معتبر الزویر و هم­چنین در این زمینه، لوح های متعددی نیز در سال­ های پیش از 2017 دریافت کرد.

.

 

بنابراین گزارش، یکی از سیاست­ های اخیر الزویر در امر شناسایی و تقدیر از داوران نمونه در مجلات تحت پوشش این موسسه، اهدای لوح با عنوان داور ممتاز (outstanding reviewer) می ­باشد. این لوح به آن دسته از داوران تعلق می­ گیرد که در هر ژورنال، بر اساس داوری ­های انجام شده طی دو سال، جزو ده درصد داوران برتر آن ژورنال قرار گیرند.

.

 

گفتنی است؛ مجله Applied Thermal Engineering دارای ایمپکت فاکتور 3/771، مجله Energy Conversion and Management دارای ایمپکت فاکتور 6/377، مجله International Journal of Mechanical Science دارای ایمپکت فاکتور 3/57، مجله Experimental Thermal and Fluid Science دارای ایمپکت فاکتور 3/204، مجله Renewable Energy دارای ایمپکت فاکتور 4/9، مجله Advanced Powder Technology دارای ایمپکت فاکتور2/943، مجله Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects دارای ایمپکت فاکتور2/829، مجله Computational Materials Science دارای ایمپکت فاکتور2/53، مجله International Journal of Heat and Mass Transfer دارای ایمپکت فاکتور 3/891، مجله Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers دارای ایمپکت فاکتور3/849، مجله International Journal of Refrigeration دارای ایمپکت فاکتور 3/233 و مجله Chemical Engineering Science دارای ایمپکت فاکتور3/306 می ­باشد.

.

.

****************************

1

.

.

2.

.

3